Druhy kurzů

 

Začátečníci

 • nikdy jsem se neučila angličtinu, ale ráda bych se tento jazyk naučila 
 • znám několik odposlouchaných frází a slov
 • popř. jsem už kdysi prošla kurzem začátečníků, ale nikdy jsem se dál nedostala

Co se v kurzu naučím?

 • seznámím se se základní gramatikou
 • budu schopná o sobě řici pár informací na téma rodina, práce, koníčky, jídlo, fauna a flora, móda, ...

 

Mírně pokročilí

 • umím používat přítomný čas prostý, průběhový
 • znám některá modální slovesa (can, must)
 • moje slovní zásoba mi dovoluje podat základní informace o sobě, rodině a okolí

Co se v kurzu naučím?

 • zopakuji si základy gramatiky (přítomné časy, množná čísla, členy, zájmena, číslovky, ...)
 • prohoubím si své znalosti gramatiky o minulý čas a předpřítomný čas prostý, ...
 • seznámím se s některými frázovými slovesy
 • rozšířím svou slovní zásobu o další výrazy z různých okruhů, jako cestování, bydlení, zdraví, ...

 

Pokročilí

 • umím používat minulý čas prostý a průběhový
 • vím, co je předpřítomný čas, ale potřebuji to procvičit

Co se v kurzu naučím?

 • seznámím se s budoucím časem (jejich formy),  předpřítomným časem průběhovým, pasivem, ...
 • naučím se další frázová slovesa
 • prohloubím si slovní zásobu